Print side

Definition

I video 1 kan I få input til, hvordan I kan bearbejde jeres indsigter fra butikken. 

En mulighed er først at visualisere indsigterne med mindmaps (pdf). 

Derefter kan I vælge at bearbejde jeres mindmaps ud fra følgende:

  • Find verber i jeres mindmaps, som er følelsesladede
  • Beskriv behov og ønsker, som I har indsamlet

Ud fra ovenstående kan I formulere en el. flere problemstillinger. Problemstillingerne skal I bruge på næste trin, nemlig ideudviklingsfasen. 

Skema til at bearbejde indsigterne (pdf)

Video 1: