Print side

Indsigt

I video 1 får I input til, hvordan I bruger innovationsmodellen 'Design Thinking'.

Design Thinking består af fem trin:

  • Indsigter
  • Definitioner
  • Ideudvikling
  • Prototypeudvikling
  • Test af prototypen

Video 1:

********************************************************************************

INDEN I GÅR NED I BUTIKKEN

I video 2 får I idéer til, hvilke værktøjer I kan bruge til at arbejde med jeres spørgsmål, inden I skal ned i butikken og indsamle indsigter.

Værktøjer:

Video 2:

********************************************************************************

I video 3 får I input til, hvad I kan undersøge vedr. økologi og salg af økologiske varer.  

Inden I tager ned i butikken:

  • Økotrappen: hvilke økologiske varer er mest populære?
  • Det økologiske Danmarkskort: hvor i landet køber kunderne mest/mindst økologi?
  • Spørg jeres forældre, hvad de køber. Hvorfor og hvorfor ikke?

Undersøg i butikken:

  • Butikkens udvalg af økologiske varer. 

Video 3:

********************************************************************************

EFTER I HAR VÆRET NEDE I BUTIKKEN

I video 4 får I idéer til, hvordan I kan udarbejde problemstillinger ud fra indsamlede indsigter fra butikken og klassens forældre.

I skal bruge problemstillingerne til mere præcist at finde ud af, hvad I vil undersøge.

Video 4: