Skip to the content

Definition

På andet trin i innovationsforløbet, definitionsfasen, skal I finde definitioner, som kan hjælpe jer med at bearbejde jeres indsigter.

Husk hele tiden at forholde jer til de fem krav, der er stillet til udfordringen.

Sådan kan I arbejde med definitioner

En mulighed er først at visualisere indsigterne med mindmaps. Bearbejd derefter mindmaps ud fra følgende:

  • Find verber i jeres mindmaps, som er følelsesladede
  • Beskriv behov og ønsker, som I har indsamlet

Ud fra ovenstående kan I formulere en el. flere problemstillinger. 

Skema til at bearbejde indsigter og opnå definitioner (pdf)

Gå nu videre til næste trin i design thinking-processen: 

 

Idéudvikling