Skip to the content

Indsigt

På det første trin i innovationsforløbet, kaldet indsigt, skal I ud i marken og indsamle viden om emnet økologi, og hvad I præcis vil undersøge. 

Se de fire videoer og få tips og ideer. 

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Design thinking består af fem trin:

  • Indsigter
  • Definitioner
  • Ideudvikling
  • Udvikling af en prototype
  • Test af prototypen

Forberedelse, inden I besøger butikken:

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Værktøjer til at opnå indsigter om økologi

Mobile Probs (pdf)
Kontekstinterviews (pdf)
Barriebingo (pdf)
Servicebingo (pdf)
Inspirationskort (pdf)

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Øko-trappen og øko-danmarkskort

  • Økotrappen: hvilke økologiske varer er mest populære?
  • Det økologiske Danmarkskort: hvor i landet køber kunderne mest/mindst økologi?
  • Spørg jeres forældre, hvad de køber. Hvorfor og hvorfor ikke?

Undersøg i butikken: Butikkens udvalg af økologiske varer.

Efter, I har besøgt butikken:

LICENSE NOT FOUND OR INVALID

Hvordan udarbejder I en problemstilling?

Se, hvordan I kan udarbejde problemstillinger ud fra indsamlede indsigter fra butikken og klassens forældre.

I skal bruge problemstillingerne til mere præcist at finde ud af, hvad I vil undersøge.

Gå nu videre til næste trin i design thinking-processen: 

 

Definition

LICENSE NOT FOUND OR INVALID